بازدید اعضای دبیرخانه طرح های کلان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از فعالیت های پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان در زمینه فعالیت های مختلف بیوتکنولوژی در شناسایی و اصلاح گیاهان متحمل به تنش شوری

در این بازدید که با حضو  دکتر درزی و مهندس علی بخشی  از اعضای دبیرخانه طرح های کلان دانشگاه انجام شد دکتر قربانعلی نعمت زاده، رییس پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان در رابطه با اهمیت استفاده از بیوتکنولوژی و اصلاح گیاهان برای مقاوم ساختن گیاهان در مقابله با تنش شوری و همچنین اقدامات انجام شده توسط این پژوهشکده در این رابطه توضیحاتی را ارائه کردند.

دکتر نعمت زاده بیان کردند که ضعف عملکردی و حساسیت اکثر گونه های اصلی مورد نیاز همچون برنج، گندم، جو، ذرت و غیره به شوری آب و خاک، ضرورت بهنژادی و دستکاری ژنتیکی جهت ایجاد گونه های زراعی توانمند را بیش از پیش آشکار کرده است.
وی با اشاره به پيشرفت های قابل ملاحظه در ابداع ابزارهاي لازم براي دستورزي اطلاعات ژنتيكي در گياهان افزود:
به نظر می رسد یکی از رویکردهای موثر برای دست يابي به توليد پايدار در اراضي شور بهبود عملکرد گیاهان زراعی است، امری که با استفاده از  تکنیک های نوین علوم امیکس و نشانگرهای مولکولی، شناسایی و جداسازی ژن های عامل مقاومت، انتقال چند ژنی و توسعه گیاهان تراریخته، سلکسیون، موتاسیون و سایر راهبردهای بیوتکنولوژی در ارتباط تنگاتنگ با تحقیقات کلاسیک بهنژادی گیاهی امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود: دانش ما در مورد ژن­ها و پروتئین­های پاسخ دهنده به تنش شوری هنوز کامل نشده است و تنها تعداد اندکی از آنها در گیاهان تراریخته جهت بررسی میزان اثرگذاری بر مقاومت به تنش مورد ارزیابی قرار گرفته­اند. اطلاعات موجود نشان میدهد که علیرغم معرفی طیف وسیعی از گیاهان انتخابی برای تحمل به شوری از خانواده گیاهان دولپه، تاکنون محققین موفق به معرفی گیاهی کارآمد برای واکنش موثر و موفق به شوری با تکیه بر گیاهان استراتژیک که عمدتا تک لپه هستند، نشده اند.
ایشان با اشاره به وسعت اراضی شور، خشک و نیمه خشک کشور گفت:
خوشبختانه کشور ایران از تنوع زیستی قابل توجهی برای گونه­های شورزی (هالوفیت) و خشکی زی (زیروفیت) برخوردار است. با توجه به این مسئله گروهی از متخصصین در پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان پس از مطالعات اولیه درباره انواع گونه های بومی هالوفیت خویشاوند گرامینه و گراس ها، گونه آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis) را بخاطر  تحمل به شوری بالا، جنبه های فیزیولوژیک ارزشمند و قابلیت مدل ژنتیکی شدن، جهت مطالعات جامع مولکولی و بمنظور بهره برداری بیوتکنولوژیک انتخاب کردند. این محققین بر این باورند از آنجائیکه این گونه گیاهی از  گروه گیاهان تک لپه است و در اراضي شور نواحي خشك و نيمه خشك كشور تکامل یافته، می تواند بعنوان اولین گیاه هالوفیت تک لپه مدل ژنتیک مطرح گردد.  
دکتر نعمت زاده همچنین گفت:
با توجه به اینکه گیاه آلروپوس می تواند به عنوان یک گیاه زراعی جدید و همچنین یک مخزن ژنی بسیار مهم در اصلاح گیاهان تک لپه همچون برنج و گندم مورد استفاده قرار گیرد، اجرای پروژه جامع مطالعه بر روی این گیاه حایز اهمیت خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد : با توجه به مطالعات انجام شده پروژه جامع کاربرد جنبه های مختلف بیوتکنولوژی در شناسایی و اصلاح گیاهان متحمل به تنش شوری با محوریت مطالعه گیاه آلوروپوس لیتورالیس، برای نیل به تمام اهداف خود در چند گام و بصورت  چند زیرپروژه با عناوین ذیل تنظیم گردیده است.  
  1. جمع آوری، تشکیل کلکسیون و ارزیابی سیستماتیک، فیزیولوژیک و متابولیک  توده های جمعیتی گیاه آلوروپوس لیتورالیس
  2. توسعه نشانگرهای مولکولی و انگشت نگاری ژرم پلاسم آلوروپوس لیتورالیس در ایران
  3. استفاده از علوم امیکس و فیزیولوژی مولکولی در شناسایی سازوکارهای گیاه آلروپوس در فرایند تحمل به شوری
  4. آنالیز عملکردی ژنوم و توسعه بانک داده های EST و پروتئوم در سطوح مختلف شوری و زمانهای مختلف در گیاه آلوروپوس لیتورالیس
  5. شناسایی، جداسازی و کلونینگ ژن­های عامل مقاومت به شوری از گیاه شورزی آلروپوس لیتورالیس وایجاد بانک ژنهای پاسخگو از گیاه آلروپوس
  6. ساخت سازه های تک ژنی و چند ژنی مناسب برای انتقال ژن به گیاهان زراعی
  7. انتقال ژن و ایجاد گیاهان تراریخته و بررسی مولکولی و فیزیولوژیک لاین های ترانسژن
 
 
دکتر نعمت زاده در ادامه افزود:
پروژه کاربرد جنبه های مختلف بیوتکنولوژی در شناسایی و اصلاح گیاهان متحمل به شوری بر اساس برنامه ریزی های انجام شده طی مدت 48 ماه از سال 1392 تا پایان سال 1396 توسط گروهی از متخصصین فیزیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات در محل پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی تبرستان به انجام خواهد رسید.
همچنین وی گفت:
در حال حاضر بیش از 20 نمونه گیاهی از گونه آلوروپوس لیتورالیس از نقاط مختلف کشور جمع آوری شده و در محل گلخانه های پژوهشکده با هدف تشکیل کلکسیون زنده گیاهی در دست تکثیر می باشد. وی همچنین از مسافرت های علمی بیشتری برای جمع آوری حداکثر ژنوتیپ ها و گسترش بیشتر این کلکسیون در آینده خبر داد.
دکتر نعمت زاده در پایان ابراز امیدواری کرد، با تکمیل پروژه مذکور پاسخ مناسبی به بخشی از چالش های علمی موجود در مبحث مقاومت به تنش شوری درگیاهان داده شود و ضمن معرفی یک مدل جدید متحمل به شوری از استعداد ژنتیکی آن جهت انتقال ژن و القاء مقاومت در سایرگیاهان زراعی استفاده گردد.
   1392/7/8 00:12

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )