با برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری، تعرفه های سال ۹۸ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اعلام و در برگه “تعرفه آنالیزها”  درج گردید. درصورت هرگونه سوال با کارشناسان آزمایشگاه تماس بگیرید.

ادامه مطلب

از دست آوردهای آزمایشگاه مرکزی در سال ۹۷ می­توان به عضویت قطعی در “شبکه آزمایشگاه­های فناوری­های راهبردی” اشاره نمود. با پیگیری­های مستمر آزمایشگاه مرکزی و همچنین ارائه گزارش عملکرد به آزمایشگاه راهبردی، با عضویت قطعی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری موافق شد و از این پس با توجه به ارزیابی و…

ادامه مطلب

از دست آوردهای آزمایشگاه مرکزی در سال ۹۷ می­توان به عضویت قطعی در “شبکه آزمایشگاه­های فناوری­های راهبردی” اشاره نمود. با پیگیری­های مستمر آزمایشگاه مرکزی و همچنین ارائه گزارش عملکرد به آزمایشگاه راهبردی، با عضویت قطعی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری موافق شد و از این پس با توجه به ارزیابی و…

ادامه مطلب

طیف سنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. این روش به عنوان روشی پرقدرت و توسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیایی به کار می­رود. همچنین این روش عمدتاً برای شناسایی ترکیبات آلی به کارمی‌رود، زیرا طیف‌های این ترکیبات معمولاً پیچیده هستند…

ادامه مطلب