با نگاهی گذرا بر عملکرد بخش­ های مختلف علمی و صنعتی این واقعیت آشکار و انکار ناپذیر روشن می ­شود که آگاهی و شناخت خطرات و راه­ های مقابله با آن­ ها مهم و ضروری است. حذف بسیاری از حوادث و آثار زیان بار بر افراد و محیط زیست از جمله اهداف مهم و حیاتی…

ادامه مطلب