اولین و پیشرفته ­ترین دستگاه آنالیز نیتروژن و پروتئین در کشور، در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری راه ­اندازی شد.

اندازه­ گیری کل نیتروژن و پروتئین در صنایع غذایی، خوراک دام، کود و مواد دارویی، یکی از آنالیزهای اساسی در کنترل کیفیت و تضمین کیفیت می­ باشد. روش کجلدال یک روش عمومی برای اندازه­ گیری میزان نیتروژن و پروتئین در خاک، فاضلاب، کود و مواد دیگر می­ باشد که از دقت و تکرارپذیری کمی برخوردار است. همچنین زمان انجام آنالیز در این روش بسیار طولانی بوده و نیازمند حلال­ های شیمیایی زیادی برای هضم نمونه می ­باشد.

دستگاه NDA که بر اساس روش دوماس کار می کند یک تکنیک دستگاهی است که جایگزین روش کجلدال شده است و از سرعت بسیار بالایی در آنالیز نیتروژن و پروتئین برخوردار است (هر نمونه طی مدت ۳ دقیقه آنالیز می ­شود). این دستگاه بر اساس احتراق نمونه در حضور اکسیژن و در محفظ ه­ای با دمای بالا عمل می­ کند که منجر به آزادسازی دی­ اکسید کربن، آب و نیتروژن می­ شود. سپس دی­ اکسید کربن و آب با عبور از ستون های ویژه ­ای که آن ها را جذب می­ کنند، حذف شده و در انتها میزان نیتروژن از طریق عبور گاز باقیمانده از ستونی که دارای یک آشکارساز حرارتی است، اندازه ­گیری می­ شود. برخلاف روش کجلدال، در روش دوماس هیچ حلال شیمیایی برای هضم نمونه استفاده نمی­ شود. همچنین پایین ترین حد اندازه گیری نیتروژن در دستگاه NDA برابر با ۰٫۰۰۳ میلی گرم می باشد.