اطلاعیه شرکت در دوره HSE

به اطلاع آن­دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که ملزم به شرکت در دوره HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) هستند می­رساند، جهت هماهنگی روز برگزاری کارگاه به آزمایشگاه مرکزی مراجعه نمایند.

  • این دوره یک روزه بوده و به مدت ۴ ساعت برگزار می شود.
  • ظرفیت کلاس ها محدود است.

 تاریخ برگزاری این دوره برای دانشجویان علوم زراعی به شرح زیر تعیین شده است.

  • شنبه ۹/۴/۱۳۹۸
  • یکشنبه ۱۰/۴/۱۳۹۸
  • دو­شنبه ۱۱/۴/۱۳۹۸
  • سه­ شنبه ۱۲/۴/۱۳۹۸