اولین دوره HSE برای حدود هفتاد نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۹۷ از دانشکده دامی و شیلات، در چهار روز متوالی برگزار شد.

طبق نظرسنجی صورت گرفته از شرکت کنندگان، نحوه اطلاع رسانی، تسلط مدرس بر موضوع تدریس، تناسب ساعت کارگاه و همچنین محتوای ارائه شده از سطح مطلوبی برخوردار بوده و ارزیابی کلی از این دوره آموزشی بسیار مثبت بوده است.

از کاستی های این دوره به انجام نشدن کار عملی (اطفاء حریق به علت محدودیت فضا و تجهیزات و همچنین نبود کارشناس آتش نشانی) می توان اشاره نمود.

امید است در دوره های بعدی، بتوان با هماهنگی اداره آتش نشانی، از کمک و راهنمایی کارشناسان آن ها استفاده نمود.