به اطلاع آن­دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که ملزم به شرکت در کارگاه HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) هستند می­رساند، جهت هماهنگی روز برگزاری کارگاه به آزمایشگاه مرکزی مراجعه نمایند.

کارگاه HSE در روزهای زیر برگزار می­شود:

شنبه ۲۸/۲/۱۳۹۸

دو­شنبه ۳۰/۲/۱۳۹۸