آزمایشگاه آنالیز عنصری

Home » Personnel » آزمایشگاه آنالیز عنصری
پلاسمای میکروویو-طیف سنجی نشر اتمی

Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (New ICP)

گستره طول موج: ۱۶۷تا ۷۸۵ نانومتر

منبع: RF 40 Hz

مدل دستگاه: OES-730

سیستم پلاسما: Axial

شرکت سازنده : Agilent

طیف‌سنجی جذب اتمی

Atomic Absorption Spectrophotometer

مدل دستگاه: Contre®۷۰۰

شرکت سازنده: Analytical Jena

کجلدال

 Kjeldahl

مدل دستگاه: ۲۳۰۰

شرکت سازنده:Foss

طیف سنج شعله

Flame Photometer

مدل دستگاه: PFP7

شرکت سازنده: Jenway

نیتروژن آنالایزر Dumas

NDA

شرکت VELP ایتالیا

برای اندازه ­گیری نیتروژن و تعیین میزان پروتئین موجود در کلیه نمونه­ های غذایی و دارویی